Elastografie prostaty - vyšetření

Bezkonkurenční metoda v diagnostice nádoru prostaty.

Dovolte, abych Vás touto cestou seznámil s novou ultrazvukovou metodou ShearWave™ Elastografie od SuperSonic Imagine, která v reálném čase a s vysokou citlivostí mapuje elasticitu parenchymatózních orgánů. Dostupné výsledky klinických studií ukazují, že se jedná o spolehlivou ultrazvukovou metodu s vysokým potenciálem v diagnostice časných stádií karcinomu prostaty. V současnosti je standardně využívána v diagnostice malignit prsu, štítné žlázy a jater (i benigní léze). Testování spolehlivosti proběhlo v roce 2012 ukončeném pilotním programu z grantu VZP „Uplatnění SWE v časné diagnostice karcinomu prostaty.“, na který navázala prospektivní studie „Transrektální elastografická biopsie prostaty – počáteční zkušenosti a praxe.“

Srovnání ShearWave™ Elastografie s běžným ultrazvukovým zobrazením

  • 95% citlivost zobrazení nádoru prostaty
  • zobrazení nádorů od 2 mm
  • umožňí cílený odběr tkáně
  • minimalizuje roziko krvácení
  • snižuje pravděpodobnost infekce
  • téměř bezbolestná biopsie
  • nehradí (VZP) zdravotní pojišťovna
  • elastografická nutnost opakovaných (zbytečných) biopsií

Oecné informace

Vyšetření je určené pro pacienty s podezdřením na nádor prostaty. To znamená pro muže nad 40 let, se zvýšenou hodnotou PSA, nebo po opakovaných biopsiích prostaty.

Využitím technologie SWE /shearwaveelastografie/ lze výražně zvýšit záchyt ložisek nádoru prostaty při transrektálním vyšetření. Tato technologie umožní až s 95ti % citlivostí zachytit ložiska nádoru již od velikosti 5 mm. Snižuje počet zbytečných biopsií, které jsou dnes rutinně v diagnostice nádoru prostaty prováděny. Minimalizuje tím riziko krvácení, infekce a především snižuje důsledky psychické zátěže pacienta při prováděném vyšetření.

V případě pozitivního nálezu při SWE vyšetření lze provést cílený odběr tkáně z podezřelé léze. Při využití této metody není nutné odebírat mnohonásobné bioptické vzorky, jak tomu bývá při běžně prováděných biopsiích.

 

Ceny služeb

Vážení klienti,
veškeré služby, které jsou na tomto pracovišti poskytovány, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zobrazit ceny služeb

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové


Zobrazit na mapě